Dzisiaj jest Sobota, 27 Listopad 2021, 20:48
Znajdujesz sie w:     Strona główna
PDF Drukuj
POWSTANIE URZĘDU

UTWORZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
W PRZEWORSKU


        Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji i przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako urzędy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Przeworskiego.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
  2. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku.
 

Linki

Sejm

Senat

Ministerstwo Infrastruktury

WINB Rzeszów

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa